Asbest onderzoek

Asbest onderzoek

Wanneer u wilt weten of er asbest aanwezig is, moet u een asbestinventarisatie laten uitvoeren. Vooral bij gebouwen van vóór 1993 is dit gebruikelijk. Echter, alleen met microscopisch onderzoek is het mogelijk om te bepalen of delen van het gebouw echt asbest bevatten.

Dit mogen alleen asbestinventarisatiebedrijven doen die in het bezit zijn van het SC-540 certificaat. Een asbestinventarisatie is verplicht wanneer u gaat slopen. Ook deze bedrijven bestuderen de bouwgeschiedenis en wordt gekeken of er asbestverdachte materialen aanwezig zijn. Het is ook mogelijk om een risico-analyse uit te laten voeren die u meer inzicht geeft in de gevaren voor uw gezondheid.

Volgens de SC540 norm wordt er onderscheid gemaakt tussen drie typen onderzoek.

Type A

Dit is het meest beperkte onderzoek ter beoordeling van risico’s. Uw opdrachtgever verzamelt documenten waaruit blijkt dat asbesthoudend materiaal is toegepast in uw pand of object. Mogelijkerwijs zal hij ex-werknemers van de renovatie laten interviewen. U kunt een heel gebouw laten inspecteren maar bijvoorbeeld ook alleen een vloerbedekking of alleen een schoorsteen in een bepaalde ruimte. U ontvangt een rapport waarin inzichtelijk is gemaakt waar de asbest zich bevindt.

Type B

Dit type onderzoek laat u uitvoeren wanneer er vermoedens bestaan dat er sprake is van asbest dat niet direct waarneembaar is. Het verschil met Type A onderzoek is dat hierbij muren of andere delen worden weggehaald en van verdacht materiaal monsters worden genomen. Hier wil men meer te weten komen over de eigenschappen van het gebruikte materiaal.

Type C

Dit laatste type onderzoek wordt toegepast bij de verkoop van een pand of woning. Het gebouw is nog in gebruik en er moet vastgesteld worden of er nog asbest aanwezig is. Er wordt géén gebruik gemaakt van destructief onderzoek. Er wordt dus niets gesloopt.

Contact

Vul hieronder uw gegevens in en vergelijk gratis offertes!